Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Ogólnie o projekcie

Nazwa projektu: „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku"

Czas trwania projektu: od 01.04.2021 do 31.03.2022

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem pochodzące z obszaru całej Polski. Obok najliczniejszej grupy stanowiącej osoby dorosłe, są również dzieci i młodzież.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON 

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom z dysfunkcją wzroku stałego dostępu do książek, jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera te osoby w równym dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo – w formie cyfrowej książki mówionej. W ramach niniejszego projektu nagranych zostanie 260 książek.

Przekażemy je czytelnikom za pośrednictwem bibliotek w 2 etapach:

Pierwszą część książek udostępnimy we wrześniu 2021 roku, a kolejną – w marcu 2022 roku.

Harmonogram projektu:

◾ Przygotowanie techniczne – kwiecień 2021r.

◾ Nagranie książek w studiu nagrań – maj 2021 – marzec 2022r.

◾ Przygotowanie książek do przekazania – maj 2021 – marzec 2022r.

◾ Działania promocyjne – kwiecień 2021 – marzec 2022r.

◾ Udostępnianie książek – wrzesień 2021 i marzec 2022r.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca