Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje ogólne o projekcie

Informacje ogólne o projekcie

Nazwa projektu: Niewidomi czytają słuchając"

Czas trwania projektu: od 01.04.2019 do 31.03.2020

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, pochodzące z różnych miejscowości oraz o zróżnicowanych doświadczeniach czytelniczych.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom z dysfunkcją wzroku stałego dostępu do książek, jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera te osoby w równym dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo – w formie cyfrowej książki mówionej. W ramach projektu zostanie nagranych 260 książek, z czego połowę będą stanowiły książki wydane drukiem w roku 2019 i 2020.

Celem projektu jest promocja literatury wśród osób z dysfunkcją wzroku, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

Już we wrześniu 2019 r. przekażemy bibliotekom pierwsze 130 pozycji książkowych nagranych w ramach projektu, a pod koniec marca 2020 do rąk czytelników trafi kolejnych 130 pozycji. Część z tych książek stanowić będą nowości wydawnicze z roku 2019.  Dzięki temu, że książki przekazywane będą w dwóch etapach, czytelnicy szybciej zyskają do nich dostęp.

Etapy projektu:

◾ Etap przygotowawczy

◾ Nagranie książek w studiu nagrań

◾ Działania promocyjne

◾ Przygotowanie książek do przekazania

◾ Udostępnianie książek

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca