Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje podstawowe o projekcie

Nazwa projektu: Niewidomi czytają słuchając"

Czas trwania projektu: od 01.04.2017 do 31.12.2017

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące, z różnych miejscowości oraz o zróżnicowanych doświadczeniach czytelniczych.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom niewidomym stałego dostępu do książek, jako jednej z form integracji społecznej i zawodowej. Projekt wspiera osoby niewidome w dostępie do kultury poprzez nagrywanie i regularne udostępnianie literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo - w najnowocześniejszym standardzie cyfrowej książki mówionej. W ramach projektu zostanie nagranych 108 książek, z czego połowę będą stanowiły nowości wydawnicze. Celem projektu jest promocja literatury wśród osób niewidomych, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

W grudniu 2017 r. osoby niewidome zyskają dostęp do 108 pozycji książkowych, w tym do 54 nowości. Książki te wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu:

  • Etap przygotowawczy
  • Nagranie książek w studiu nagrań
  • Działania promocyjne
  • Przygotowanie książek do przekazania
  • Udostępnianie książek

W realizowanym projekcie na początku grudnia biblioteki otrzymają komunikat o możliwości nieodpłatnego przekazania im przez Stowarzyszenie 108 nowych cyfrowych książek mówionych.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca