Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Informacje dla Bibliotek i Czytelników

Uwaga Bibliotekarze i Czytelnicy.

Zapraszamy wszystkie współpracujące ze stowarzyszeniem biblioteki publiczne, a także nowe instytucje, do powiększenia zbiorów cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Czytelników zapraszamy do zapoznania się z listą książek, a także do zachęcenia bibliotek, które są najbliżej Państwa miejsca zamieszkania, do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie kończy realizację drugiego okresu projektu wieloletniego. Do końca marca 2018 r. stowarzyszenie przekaże nieodpłatnie bibliotekom 160 cyfrowych książek mówionych, w tym aż 80 nowości.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi dla bibliotekarzy.

 

Co należy zrobić aby otrzymać książki?

  • współpracować ze Stowarzyszeniem Larix lub rozpocząć formalnie taką współpracę poprzez podpisanie stosownego porozumienia
  • przesłać do Stowarzyszenia 10 płyt DVD lub nośnik odpowiadający rozmiarem 10 płytom DVD
  • po otrzymaniu płyt odesłać podpisany obowiązkowy protokół odbioru książek

Projekt "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym" jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca