Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

7 nowych cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących

Nazwa projektu: "Nagranie i udostępnienie niewidomym 7 nowości w formie cyfrowych książek mówionych"

Czas trwania projektu: od 02.05.2013 do 30.06.2013

Adresaci: czytelnicy cyfrowych książek mówionych - osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem projektu jest wsparcie osób niewidomych w dostępie do nowości wydawniczych - literatury polskiej i światowej, różnorodnej tematycznie i gatunkowo - w najnowocześniejszym standardzie cyfrowym książki mówionej. Celem jest także promocja tej literatury wśród osób niewidomych, a przez to popularyzacja czytelnictwa i dążenie do zwiększenia roli literatury w procesie rehabilitacji i aktywizacji społecznej.

W wyniku realizacji projektu osoby niewidome zyskają dostęp do 7 pozycji książkowych, które wcześniej nie były dostępne w formie cyfrowych książek mówionych.

Etapy projektu:

  • Etap przygotowawczy - zakończony
  • Nagranie książek w studiu nagrań - zakończony
  • Działania promocyjne - w trakcie realizacji
  • Przygotowanie książek do przekazania - w trakcie realizacji
  • Udostępnianie książek - w trakcie realizacji
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca