Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Wypożyczalnia 2015 - informacje ogólne

Nazwa projektu: "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2015"

Czas trwania projektu: od 01.03.2015 do 31.12.2015

Adresaci: Ostatecznymi odbiorcami zadania są niewidomi i słabowidzący czytelnicy z całej Polski, którzy w chwili obecnej nie mają dostępu do cyfrowych książek mówionych z powodu braku środków na zakup odtwarzaczy.

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże bibliotekom publicznym aż 120 odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej. Zostaną one przekazane bibliotekom na podstawie umowy użyczenia. Użyczenie to jest nieodpłatne, biblioteka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udziału w projekcie. Odtwarzacze cyfrowych książek mówionych pozostaną w bibliotekach do 31 grudnia 2017 roku. Po zakończeniu trwania umowy, biblioteka będzie mogła ją przedłużyć na kolejne okresy.
Zapraszamy biblioteki publiczne do otwarcia się na problemy osób niewidomych . Pomóżmy razem niewidomym Czytelnikom w dostępie do kultury.
Wraz z odtwarzaczem Stowarzyszenie przekaże bibliotekom własne zbiory dotychczas nagranych książek. Dzięki temu osoby niewidome - czytelnicy zapisani w tych bibliotekach - będą mogli wypożyczyć urządzenie do słuchania książek i korzystać z dóbr kultury.

Działania w projekcie:

  • działania informacyjne
  • zakup odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
  • wybór bibliotek, które otrzymają odtwarzacze cyfrowych książek mówionych na podstawie umowy użyczenia
  • przekazanie urządzeń
  • uruchomienie wypożyczalni
   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca